Kaart

Op deze kaart staan de locaties van de archeologische vondsten in de Lage Landen en directe omgeving. Er staan ook een aantal vermoedelijke heilige plaatsen die verbonden zijn met goden en godinnen. Let op: de markers wijzen geen precieze vindplaatsen aan.