Haeva

De godin Haeva werd naast Hercules Magusanus genoemd op een inmiddels verloren votiefsteen. Vermoedelijk was ze een Bataafse godin van het huwelijk, misschien in het algemeen de beschermster van de familie. Magusanus was waarschijnlijk haar echtgenoot. Wellicht was ze ook verwant met de Noordse godin Sif.

Wat we weten

De naam van de godin Haeva is overgeleverd dankzij een enkele votiefsteen met de inscriptie: “HERCULI MAGUSANO ET HAEVAE ULPI(US) LUPIO ET ULPIA AMMAVA PRO NATIS V(OTUM) S(OLVERUNT) L(IBENTES) M(ERITO).” In het Nederlands: “Aan Hercules Magusanus en Haeva hebben Ulpius Lupio en Ulpia Ammava voor hun kinderen hun belofte ingelost, gaarne en met reden.”[1]
De votiefsteen zelf is verloren gegaan, maar een tekening ervan is bewaard gebleven uit de achttiende eeuw – zie de afbeelding onderaan deze pagina. Het is niet precies duidelijk waar deze votiefsteen gevonden is, maar de meeste genoemde locaties (Malburgen, Huissen, Over-Betuwe en het Duitse Elten) bevinden zich ruwweg tussen het huidige Arnhem en Nijmegen.[2]

Theorieën

Die lokalisering betekent dat Haeva waarschijnlijk een godin van de Batavi was. Dat wordt bevestigd door het feit dat ze genoemd werd naast Hercules Magusanus, die voor de Batavi een belangrijke functie had. De cultus van Magusanus strekte zich echter uit over het gehele Nederrijngebied, dus het is goed mogelijk dat ook Haeva in een wijder gebied werd vereerd.

De naam Haeva wordt gewoonlijk teruggevoerd op het Proto-Germaanse *hiwan, ‘huwen.’[3] Dat maakt haar vermoedelijk een godin van het huwelijk. Het is hier wellicht relevant dat Haeva werd aangeroepen door een echtpaar, in relatie tot hun kinderen – mogelijk had Haeva een functie als beschermster van familie in het algemeen.

Een godin van het huwelijk is meestal zelf ook getrouwd, en Haeva’s echtgenoot zal dan vermoedelijk Magusanus zijn geweest. Magusanus is door velen geïdentificeerd met Donar, die in de Romeinse tijd wel met Hercules gelijkgesteld werd. Dat zou kunnen betekenen dat Haeva in verbinding staat met de Noordse godin Sif, gade van Thor, wier naam ook ‘verwante door huwelijk’ – of simpelweg ‘echtgenote’ – betekent.[4] Jan de Vries ziet in Haeva echter een zelfstandige godin van het huwelijk en beschermster van kinderen, vergelijkbaar met Fria.[5]

Een andere theorie echter stelt dat Haeva helemaal geen inheemse godin is, maar een verbastering van de naam van de Griekse godin Hebe, echtgenote van Herakles – wiens Romeinse equivalent Hercules was. Dat zou echter moeten betekenen dat de dedicanten van de votiefsteen bekend genoeg waren met het Griekse pantheon om de godin Hebe te kennen, maar wel zo Bataafs dat ze Hercules Magusanus vereerden. Het is waarschijnlijker dat de inheemse Magusanus een inheemse echtgenote had, en dat Haeva gewoon een lokale godin was.[6]

De naam Haeva is ook in verband gebracht met de plaatsnaam Levefanum, een Romeins fort bij het huidige Wijk bij Duurstede. Levefanum kan volgens B.H. Stolte worden gelezen als een verbastering van Haevae Fanum, ‘tempel van Haeva.’[7] Er zijn echter andere interpretaties voor de etymologie van deze plaatsnaam – zo kan Leve– het Keltische equivalent zijn van het Nederlandse vliet, wat van Levefanum iets als ‘water-tempel’ zou maken.[8] Het is waarschijnlijker dat Levefanum een heilige plaats aan de rivier was, dan een heiligdom voor Haeva.

Tekening van de votiefsteen
Bron: Antiquitates Selectae Septentrionales Et Celticae, Internet Archive
Referenties
[1] CIL XIII 8705
[2] Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte (Berlijn: De Gruyter, 1970), 320. https://sci-hub.tw/10.1515/9783110855197.288
[3] Ibid.
[4] Rudolf Simek, “Sif,” in Dictionary of Northern Mythology, vert. Angela Hall (Cambridge: DS Brewer, 1993).
[5] De Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, 320.
[6] B.H. Stolte, “Die religiösen Verhältnisse in Niedergermanien,” in Religion (Heidentum: Religiösen Verhältnisse im Provinzen), ed. Wolfgang Haase (Berlijn: De Gruyter, 1986), 650-651. sci-hub.tw/10.1515/9783110861464-012
[7] Ibid.
[8] Lauran Toorians, “De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans,” Jaarboek Oud Utrecht 2005, 49. http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/214993

Geef een reactie