Site pictogram Goden van eigen bodem

Over

Over de website

Van de goden en godinnen die lang geleden in de Lage Landen vereerd werden, is niet veel meer over. Een verwijzing hier, een afbeelding daar. Je moet ze met een kaarsje zoeken.

De weinige informatie die we over hen hebben, en wat we daaruit af kunnen leiden, moet je ook met een kaarsje zoeken. Wie verder wil kijken dan de paar dubieuze regels op Wikipedia, moet het hele internet doorspitten op zoek naar de theorieën over dit erfgoed van een ver verleden.

Dat is de reden dat ik deze site heb opgezet. Hier verzamel ik alle informatie die te vinden is over Wodan en Donar, Nehalennia en Arduinna, maar ook over de onbekendere snippers erfgoed zoals die van Iverix en Burorina. Inmiddels is er ook een sectie over de meer recente mythologie, zoals die van de witte wieven en de wilde jacht. Ik probeer hier feit van fictie te onderscheiden, op basis van wat we zeker weten en wat de geleerdheid erover te zeggen heeft.

Daarom houd ik hier een strenge scheiding tussen feit, theorie en persoonlijke ervaring. De feiten zijn alleen wat is overgeleverd (plus een aantal onderbouwde schattingen, zoals de datering van archeologische vondsten). Onder theorieën beschrijf ik de interpretaties hiervan van wetenschappers en geleerden – veelal historici en taalwetenschappers – en voeg ik hier en daar een gedachte van mezelf toe. Tot slot wil ik ook ruimte geven aan de eigen ervaringen van moderne heidenen (in het Engels bekend als UPG, unverified personal gnosis, en hier vertaald als ‘persoonlijke ervaringen’) met de goden van eigen bodem. Ik onderscheid ze echter strikt van de feiten en theorieën en presenteer ze niet als gelijk daaraan – en wie alleen geïnteresseerd is in het historische aspect mag dit deel dus overslaan.

Wat betreft bronvermelding houd ik een enigszins losse variant op de Chicago-notenreferentiestijl aan. Bij de eerste vermelding van een bron geef ik alle informatie, inclusief een link naar de tekst, als die beschikbaar is. Als de bron meerdere malen op één pagina geciteerd wordt, laat ik in de noten daarna alleen weten om welke bron het gaat. Vind je dus ergens een voetnoot met alleen een deel van de informatie over de bron, zoek dan in de voetnoten daarvoor naar de eerste vermelding van die bron. Daar vind je ook de link.

Ik probeer zo veel mogelijk bronnen te gebruiken die voor eenieder toegankelijk zijn; vandaar dus de toegevoegde links. Sommige links leiden naar websites die wellicht niet honderd procent legaal zijn (namelijk Sci-Hub), maar alleen als er geen andere manier is om toegang te krijgen tot deze kennis zonder je daarvoor blauw te moeten betalen. Wanneer er geen online bron beschikbaar is, heb ik hier en daar een boek of andere fysieke bron geraadpleegd. Het grootste deel hiervan is beschikbaar in (universiteits)bibliotheken.

De afbeeldingen op deze site vallen in twee categorieën. De illustratieve afbeeldingen, bijvoorbeeld van archeologische vondsten, komen van het internet. Hier staat altijd de bron bij vermeld. De fotos van de natuur van de Lage Landen zijn door mij gemaakt. Wie mijn fotos mooi vindt, kan ook mijn fotografie-account volgen op Instagram: @licht_schrijver. Goden van Eigen Bodem heeft ook een Instagram-account en een Facebookpagina, waar zo nu en dan updates verschijnen.

De site is altijd open voor verbetering. Heb je tips of tops, laat het me dan hier weten.

Tot slot nog het volgende, waarvan ik hoop dat het overbodig is: Niets van deze website mag gebruikt worden voor het promoten of uitdragen van racistische, xenofobische of anders intolerante ideeën. Het ‘eigen bodem’-gedeelte in de naam van de website is niet bedoeld om mensen, culturen of religies buiten te sluiten of als minderwaardig af te doen.


Over mij

Goden van Eigen Bodem is een project dat is voortgekomen uit mijn liefde voor het land. Ik was altijd al geïnteresseerd in goden, mythen en heidense religies, maar het was pas in 2020 dat ik mij begon te verdiepen in de spirituele geschiedenis van onze regio. Iedereen keek altijd maar naar de Griekse en Noordse goden, maar er moesten toch ook goden van deze bodem zijn? Ik dacht dat ik misschien drie of vier goden zou vinden… Daar ben ik ruim van teruggekomen. De teller staat nu op 44.
En nog steeds… In ieder hoekje schuilt weer een nieuwe verwijzing, als je zoekt naar een specifieke godin kan je gemakkelijk een tot dan toe onbekende godheid tegenkomen in een verdwaald artikel, en ik blijf me verbazen over de hoeveelheid theorieën die de kleinste snipper informatie kan opleveren. De site staat nog lang niet stil.

In dit project komen mijn voorliefdes voor schrijven, onderzoek en mythologie samen. Zelf heb ik helemaal geen achtergrond in linguïstiek, archeologie of religiewetenschap. Dat betekent dat ik niet bijzonder veel van mezelf heb toe te voegen aan de vele theorieën over de goden en godinnen. Maar het is vooral leuk om me te verdiepen in een onderwerp waar ik verder helemaal niet voor gestudeerd heb. En ik leer in rap tempo bij, en zo wordt langzaam maar zeker ook de site steeds beter.

Geloof ik in de goden en godinnen die ik hier beschrijf? Nee, niet zoals veel moderne heidenen dat doen. Voor mij zijn de goden en godinnen – en de beesten en geesten net zo goed – onderdeel van het land. Van de bodem, zogezegd. Het gaat mij om de connectie met die bodem, om de spirituele geschiedenis van het land. En de goden en godinnen vormen daar het grootste deel van. In de toekomst hoop ik nog een sectie toe te kunnen voegen over heilige plaatsen en heidense gebruiken. Beesten & Geesten is al een recentelijk toegevoegd onderdeel, dat de band tussen mens en land vanuit een andere invalshoek bekijkt.

De naam Geldis is niet historisch, in ieder geval niet overgeleverd, maar wel gebaseerd op historische namen. Germaanse namen bestaan meestal uit twee delen die elk een betekenis hebben. Denk aan Redbad (‘raad-strijd’), Æthelstan (‘edel-steen’) en Kriemhilt (‘helm-oorlog’). Met dank aan Wikipedia’s lijst van Germaanse naamdelen heb ik de naam Geldis samengesteld uit de delen gel-, ‘vreugdevol,’ en -dis, ‘vrouwe.’ Waarom deze naam? Hij vibet goed, daarom.

– Geldis

Mobiele versie afsluiten